1. Kadın Sağlığı Kongresi

020-2008

02.01.2008

            TABİPODASI BAŞKANLIĞI'NA

            İlgi:02.10.2007tarih ve 1749-2007 sayılı genelgemiz.

            20-22 Mart 2008tarihlerinde Türk Tabipleri Birliği ve Hacettepe Üniversitesi Kadın SorunlarıAraştırma ve Uygulama Merkezi (HÜKSAM)'ın Ankara'da ortaklaşa gerçekleştireceği"1. Kadın Sağlığı Kongresi"neilişkin hazırlanan afiş ekte gönderilmektedir.

            Gereğiiçin bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter

 

Kadın Sağlığı Kongresi