Sporcu Sağlığı Temel Kursu

009-2008
02.01.2008

            TABİPODASI BAŞKANLIĞI'NA

            TürkTabipleri Birliği'nce 26 Şubat-1 Mart 2008tarihlerinde Eskişehir'de "Sporcu Sağlığı Temel Kursu" gerçekleştirilecektir.

            Kurs kontenjanı 100 kişiyle sınırlıolup, kursa tabip odalarımız bölgesinden birer kursiyer katılabilecektir. Kursücreti 700.00 YTL'dir.

            Odanızbölgesinden kursa katılmak isteyen bir meslektaşımızın isminin en geç 21 Ocak 2008 tarihine dek Birliğimize iletilmesinibekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter

BankaHesap No:

T.VakıflarBankası Maltepe Şubesi

Şube Kodu:089

Hesap No:00158007281179139

Ek:Katılımcı formu

TTB SPORCU SAĞLIĞI TEMEL KURSU

HEKİM BİLGİ FORMU

       
   
 
 
 

 

 

 


Ad-Soyad                             :..................................................................................

Cinsiyet                                               :Bayan( )                             Bay ( )

Varsa UzmanlıkDalı       :..................................................................................

Yazışma Adresi                 :..................................................................................

                                               ...................................................................................

                                               Posta Kodu:.........................               Şehir:..........................

Telefon                                İş:........................................

                                               Ev:.......................................

                                               Fax:......................................

 

DoğumTarihiniz                              :..................................................................................

TC Kimlik Numarası                       :...................................   Kan Grubu :......................

En Son MezunOlduğunuz Okul    :..................................................................................

MezuniyetTarihi                              :..................................................................................

BildiğinizYabancı Diller                               :..................................................................................

BağlıOlduğunuz Tabip Odası      :..................................................................................

Tabip OdasıÜye Kayıt No             :..................................................................................

 

ResmiGöreviniz ve Adresi            :..................................................................................

                                                               ...................................................................................

Telefon                                                :..................................................................................

 

ÇalışmaktaOlduğunuz Spor Tesisleri ve Adresleri

            ..................................................................................................................................

            ..................................................................................................................................

Telefon veFaks Numaraları

            ..................................................................................................................................

 

ÇalışmaktaOlduğunuz Spor Tesisinde Çalışma Koşullarınız ve Ücretleriniz  nasıldır?

(Tesisleanlaşma vb. konular)      

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

 

Sporcu SağlığıKonusunda Varolan Araştırmalarınız:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

 

TTB SporcuSağlığı Kolu'na İletmek İstediğiniz Konular

(Kursprogramına dahil edilmesini istediğiniz konular, vb.)

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

 

Sporcu SağlığıMevzuatları Konusunda Düşünceleriniz

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Tabip Odası Onayı                                                                           BaşvuranHekimin Adı-Soyadı-İmzası