Düşünme Etkinliği

2225/2007
31 Aralık 2007

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

Sağlık sistemimizdekiyanlışlıkların, hastaların hizmete ulaşmasının önündeki engellerin faturasısorumsuz idarecilerin tavırlarıyla birleştiğinde gün geçmiyor ki, hastalarınaşifa dağıtmaya çalışan biz hekimler şiddete maruz kalmayalım. Hekimlere yönelikşiddetin kamuoyuna da yansıyan son örneği İstanbul'da Dr. Necati Yenice oldu.

Hekimlere yönelik şiddetkonusunda kamuoyunda duyarlılık oluşturabilmek ve herkesi konu hakkındadüşünmeye davet etmek üzere 3Ocak 2008 Perşembe günü Saat:12:30-12:45 arasında ülke genelinde "DüşünmeEtkinliği" düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Etkinliğin basın aracılığıylakamuoyuna duyurulması, bir açıklama ile etkinliğin sebebinin paylaşılması kendiyerelinizdeki olgu örneklerinin sunulması ve kısa bir süre sessizcebeklenilmesi şeklinde etkinlik kurgulanmıştır.

2008 yılının her türlüşiddetten uzak, sağlık, başarı ve mutlu bir yıl olması dileğiyle, gereğininyapılacağına  olan inancımızla bilgilerinize sunar, çalışmalarınızdabaşarılar dileriz.

Saygılarımızla,

TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreter

 

 

 

לצערנו, לא נמצאו תוצאות
הגדרות עבור: Düşünme, Etkinliği