Olağan Dışı Durumlarda Hızlı Değerlendirme ve Müdahale

2560-2007
13.12.2007

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

            Bilindiği gibi, Türk TabipleriBirliği 1990'lı yılların başından bu yana olağandışı durumlarda sağlıkhizmetleri alanında çeşitli faaliyetler yürütmektedir. 1999 Marmara Depremisonrasında alan deneyimi ile zenginleşen bu çalışmalar, 18 Aralık 1999 tarihinde"TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu"nun kurulması ile merkezidüzeyde, komisyonlar aracılığı ile de tabip odaları düzeyinde sürdürülmektedir.

            Bu aşamada,  özellikle deprem deneyimlerinin birikimi ileülkemizde sık yaşanan ve kimyasal kazadan deprem ve sellere dek çeşitli olağandışı durumlarda hızla olayın meydana geldiği bölgeyi değerlendirebilecek,örgütümüzü en etkili şekilde bilgilendirip harekete geçirebilecek, hızlıdeğerlendirme konusunda yetkin, bölgesel ekipler oluşturulmasıplanlanmıştır. Bu örgütlenmeyi yaşama geçirmek ve gerekli donanımı sağlamakiçin yapılan hazırlık çalışmaları sonrası, "OlağanDışı Durumlarda Hızlı Değerlendirme ve Müdahale"(HDM) ekiplerioluşturulmuştur. Ekipler 8-9 Aralık 2007 tarihlerinde Ankara'da yapılan bir kursakatılmış ve hızlı değerlendirme ile ilgili bir eğitim almışlardır.  Bu eğitimle birlikte ülke genelinde toplamyirmidört kişiden oluşan yaklaşık 12 ekip oluşmuştur.

            HDM ekiplerinin oluşumu ile TTB'ninODSH çalışmalarının kurumsallaşma yönünde önemli bir aşama kaydettiğinidüşünüyoruz. Önümüzdeki dönem bu ekiplerin ülke genelinde ihtiyaçlardoğrultusunda bölgesel dağılım dikkate alınarak genişletilmesi ile ilgilifaaliyetler sürdürülecektir. Özellikle tabip odalarının kendi bölgelerindekiolağandışı durumlarda iletişimi ve koordinasyonu sağlamak üzere tabip odalarıyönetim kurullarından bir kişinin sorumlu olarak belirlemesi ve iletişimadreslerinin(ad, soyad, adres, telefon, e mail adresi) 8Ocak 2008 Salıgününe dek TTB-ODSH Kolu'na iletilmesi yararlı olacaktır.

            Gereği için bilgilerinize sunar,çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

Saygılarımızla,

Dr.Cavit Işık Yavuz

Dr.Altan Ayaz

TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık

TTB Merkez Konseyi

Hizmetleri Kolu Sekreteri

Genel Sekreteri