Yeni Yayın

2137-2007

10.12.2007

            TABİPODASI BAŞKANLIĞI'NA

            Birliğimizceyayımlanan "Sağlıkta 30 Yıl"  ve "BirinciBasamak Sağlık Hizmetleri Birikimimiz:2000-2004 Türkiye Fotoğrafı" başlıklıkitaplardan ekte odanız kütüphanesi için birer adet gönderilmektedir.Kitaplardan odanızca talep edilmesi halinde ücreti karşığında gönderilecektir.

            Bilgilerinizesunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter

KİTAP ÜCRETLERİ
Sağlıkta 30 Yıl(10,00 YTL)
Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Birikimimiz:2000-2004 TürkiyeFotoğrafı(Ücretsiz)