Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Hakkı İçin Hep Birlikte Mücadele Edelim

2134-2007
10.12.2007

TABİP ODASIBAŞKANLIĞI'NA

Türk TabipleriBirliği Merkez Konseyi'nce "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası YasaTasarısı" ile ilgili 12 Aralık 2007tarihinde yapılacak Basın Açıklaması metni ektedir.

BasınAçıklaması metninin tabip odalarımızca yerel basın ile aynı tarihtepaylaşılması için gereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter

 

Sosyal Güven(siz)lik ve GenelSağlık(sızlık) Sigortası bir kez daha TBMM'nin gündeminde

HERKESE SAĞLIK

GÜVENLİ GELECEK HAKKI İÇİN

HEP BİRLİKTE MÜCADELE EDELİM

AKPHükümeti'nin 2006 yılı Mayıs ayında IMF ve Dünya Bankası'nın direktifiyleçıkardığı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun bir dizimaddesi Anayasa Mahkemesi tarafından Aralık ayında iptal edilmişti.

HükümetKanun'un yürürlüğünü önce 1 Temmuz 2007'ye erteledi. Ancak vatandaşların çok büyükbölümünün sağlık ve sosyal güvenlik haklarını yok eden Kanun'a karşı toplumungöstereceği tepkiyi genel seçimler öncesinde göze alamadı ve yürürlük tarihiikinci defa 1 Ocak2008'e ertelendi.

AKPHükümeti'nin hazırladığı yeni Kanun Tasarısı geçen hafta TBMM'ye gönderildi.

Tasarı eğeryasalaşırsa sağlık ve sosyal güvenlik haklarımızda bir dizi kayıp oluşacak:

 • Zaten kadınlar için 58, erkekler için 60 olan emeklilik yaşı hem kadınlar, hem de erkekler için 65'e çıkarılacak.
 • Emekliliğe hak kazanabilmek için yakın zamanda 5.000'den 7.000 güne çıkarılan prim ödeme zorunluluğu 9.000 gün prime çıkacak.
 • Emekli maaşları % 23 ila % 33 arasında düşürülecek.
 • Aylık geliri 139,6 YTL'den fazla olan bütün vatandaşlar her ay 73 ila 475 YTL Genel $ağlık $igortası primi ödemek zorunda kalacak.
 • Sadece ayakta tedavi olununca değil; hastalık, kaza, ameliyat gibi nedenlerle hastaneye yatmak gerekince de "katılım payı" adı altında para ödenecek.
 • "Katılım payı" gerektiğinde beş katına kadar arttırılacak.
 • Bütün sağlık hizmetleri paralı olacak.
 • Sağlık hizmeti alabilmek için bu ülkenin vatandaşı olmak, üstelik vergi ödemek, dahası Genel $ağlık $igortası primi yatırmak, hatta bir de "katılım payı" ödemek yetmeyecek. Şimdi bir de "ilâve ücret" adı altında para ödemek gerekecek.
 • Bütün dünyada anne sütünün önemi yeniden anlaşılır ve emzirme teşvik edilirken Türkiye'de "sigortalının çocuğuna bir ay anne sütü yeter" mantığı geçerli olacak. Daha önce doğum yapan sigortalılara altı ay süreyle verilmesi öngörülen emzirme yardımı bir aya düşürülecek.
 • Hastalanan sigortalılara verilen iş göremezlik ödeneği % 16 azalacak.
 • Emekli Bağ-Kur'lularının maaşından 10 yıl süreyle % 10 oranında Genel $ağlık $igortası primi kesilecek.
 • Primini ödeyemeyen vatandaşlar sağlık hizmeti alamayacak, hastane kapılarından geri dönecek.
 • Primini ödeyemeyen çiftçilerin pamuğuna buğdayına, üzümüne tütününe el konulacak.

Bu gayri vicdani;  gayri ahlaki,gayri insani girişimi durdurmak için "Herkese Sağlık, Güvenli Gelecek"talebiyle başlattığımız mücadeleye hep birlikte katılalım.

BİZ KARŞI ÇIKARSAK YAPAMAZLAR!