Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu GYK

2096-2007
29.11.2007

            TABİPODASI BAŞKANLIĞI'NA

            TürkTabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu (TTB-TÖK) Genel Yönetim Kurulu(GYK) toplantısı8 Aralık 2007 tarihinde aşağıdaki gündemle gerçekleştirilecektir.

Genel YönetimKurulu'na katılacak delege ve temsilcilerin isimlerinin 5Aralık 2007 tarihinekadar Türk Tabipleri Birliği'ne iletilmesi gerekmektedir.

            Gereğiiçin bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreter

Gündem
1-TTB TÖK Yayın Organı
2-TTB TÖK Merkezi İnternet Sitesi
3-2007-2008 TÖK Eylem Planlanması
4-Tıp Eğitimi
5-Bahar Okulu
6-Diğer Öneriler

Toplantı Yeri
Ankara Tabip Odası
Mithatpaşa Cad. No:62/18 Kızılay-ANKARA

Toplantı Tarih ve Saati:
8 Aralık 2007, Saat:09:30-18:00