Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu

1920-2007
30.10.2007

            TABİPODASI BAŞKANLIĞI'NA

            TürkTabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu (TTB-TÖK) 3 Kasım 2007 Cumartesi günüAnkara'da yapılacak olan "Özgür-Demokratik ve Eşitlikçi Bir Türkiye İçin 3Kasım'da Ankara'dayız!" mitingine merkezi olarak katılma kararı almıştır.

            AyrıcaTTB-TÖK Genel Yürütme Kurulu toplantısı (GYK) da 4 Kasım 2007 Pazar günü Ankara'dagerçekleştirilecektir. TÖK-GYK toplantısına her tıp fakültesinden 2'şertemsilci katılacaktır.

            OdanızTTB-TÖK üyesi öğrencilerin 3 Kasım 2007'de yapılacak mitinge ve 4 Kasım 2007'de yapılacakTÖK GYK toplantısına katılması için yardımcı olunması konusunda gereğini ricaeder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter

TÖK GYK Toplantısı
Tarih:
4 Kasım 2007 Pazar
Saat:09:00-17:00

Gündem
1-Bahar Okulu çalışması
2-Tıp Eğitimi Sempozyumu Çalışması
3-Yayın Çalışması
4-Tıp Eğitimi ile ilgili Kampanya Çalışması
5-Ek gündem önerileri