Yeni Yayın

1910-2007
25.10.2007

            TABİPODASI BAŞKANLIĞI'NA

            Birliğimizceyayımlanan "Kentsel Bölgede Sağlık Örgütlenmesi:Çok Sektörlü Yaklaşım AileHekimliği Ülkemiz İçin Uygun Bir Model midir?", "Mesleki Solunum Hastalıkları"ve "Sağlık Olsun Karikatürler" başlıklı kitaplardan ekte odanız kütüphanesiiçin birer adet gönderilmektedir. Ücretli kitapların isimleri ve fiyatlarıaşağıda belirtilmiştir. Odanızca talep edilmesi halinde gönderilecektir.

Bilgilerinizesunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter

Kentsel Bölgede Sağlık Örgütlenmesi:Çok SektörlüYaklaşım Aile Hekimliği Ülkemiz İçin Uygun Bir
odel midir?                                        :Ücretsiz
Mesleki Solunum Hastalıkları                       :5.00YTL
Sağlık Olsun Karikatürler                :10.00YTL