Kadın Hekimlik Örgüt Okulu

1857-2007
25.10.2007

                TABİPODASI BAŞKANLIĞI'NA

                Türk Tabipleri Birliği KadınHekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu tarafından 17-18 Kasım 2007 tarihlerindeDenizli'de "Kadın Hekimlik Örgüt Okulu" gerçekleştirilecektir. Örgüt okulu çerçevesinde17 Kasım 2007'deTTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı da yapılacaktır. ÖrgütOkulu'nun ve Kol Toplantısının gündemi aşağıdadır.

                Kadın Hekimlik Örgüt Okulu veKol toplantısına odanız adına meslektaşlarımızın katılımının sağlanması konusundagereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter

 

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı KolToplantısı Tarihi:17 Kasım 2007, Saat:17:15-19:00

Toplantı Yeri:Polat Termal Otel, Karahayıt-DENİZLİ

Toplantı Gündemi:1-Bilgilendirme, 2-Örgütlenme, Komisyonu Çalışmaları, 3-1.KadınSağlığı Kongresi

4-Türkiye'deHekimlerin Kadını Yönelik Şiddet Konusundaki Deneyimlerinin, EğitimGereksinimlerinin ve Tutumlarının Değerlendirilmesi Araştırması

Kadın Hekimlik Örgüt Okulu Tarihi:17-18 Kasım 2007

Yer: Polat Termal Otel, Karahayıt-DENİZLİ

KADINHEKİMLİK ÖRGÜT OKULU PROGRAMI(17-18 Kasım 2007, Denizli)

17 Kasım 2007

09:30-10:15         Açılış ve Tanışma(Hülya Biriken)

10:15-10:30         Ara

10:30-12:00         Biyoetik ve Feminist Yaklaşım(SerapŞahinoğlu)

12:00-13:30         ÖğleYemeği

13:30-14:30         Tıp Tarihinde Kadın Hekimler(GülsümÖnal)

14:30-14:45         Ara

14:45-15:45         Tıp Mesleğinde Toplumsal Cinsiyet İklimi(Didem Gelegen)

15:45-16:00         Ara

16:00-17:00         Kadına Yönelik Şiddete Karşı HekimTutumu(Yeşim İşleğen)

17:00-17:!5          Ara

17:!5-19:00          Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı KoluToplantısı

 

18 Kasım2007

09:30-10:30         TTB Örgüt Yapısı ve İşleyişi(Özen Aşut)

10:30-10:40         Ara

10:40-11:40         TTB ve Organlarında Temsiliyet(SelmaGüngör)

10:40-11:50         Ara

11:50-13:00         Forum-Tartışma:Kavramlarımız, Yöntemlerimiz,Hedeflerimiz(Meltem Çiçeklioğlu)

13:30-14:00         ÖğleYemeği

14:00                     Sosyal Program

 

NOT:Odanız adına katılacak meslektaşlarımızınisimlerinin en geç 7Kasım 2007'ye dek bildirilmesi gerekmektedir.