Tabela ile ilgili kuralların saptanması hk

1824-2007
22.10.2007

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

            Konu:Tabelaile ilgili kuralların saptanması hk.

23-24 Haziran 2007 tarihinde toplanan TTB56. Büyük Kongresinde, muayenehaneler de dahil olmak üzere bütün özel sağlıkkurum ve kuruluşlarında kullanılabilecek tabela standartlarının belirlenmesi amacıylaMerkez Konseyi tarafından çalışma yapılması kararı alınmıştır.

Ülkemizin her yanında geçerli olacaktabela standartlarının belirlenmesini amaçlayan söz konusu çalışmadadeğerlendirilmesi üzere;

-Varsa odanız bölgesinde kullanılmaktaolan tabela standartlarının/kurallarının;

-bu alanda herhangi bir yazılıdüzenlemeniz yoksa, tabela standartlarının belirlenmesine ilişkin odanızönerilerinin,

en geç 5 Kasım2007 tarihine kadar Birliğimize gönderilmesini rica eder,çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Bilgilerinizesunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

Saygılarımızla,

Dr.Hakan Giritlioğlu
TTB Hukuk Bürosu
Koordinatörü

TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter