"Tam Gün" Konulu Değerlendirme Toplantısı

1766-2007
05.10.2007

            TABİPODASI BAŞKANLIĞI'NA

            Sağlıkortamında yoğun bir tartışma haline gelen "Tam Gün" konusunda Türk TabipleriBirliği Merkez Konseyi olarak bir değerlendirme toplantısı düzenlenecektir.

            9 Ekim 2007 Salıgünü saat 14:00'de İstanbul'da gerçekleştirilecek olan toplantıya ilgi gösterenüyelerimizin katılımını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter

Toplantı Tarihi:9 Ekim 2007 Salı
Toplantı Saati:14:00
Toplantı Yeri:İstanbul Tabip Odası(Türkocağı Cad. No:19 Cağaloğlu-İSTANBUL)