TTB-TÖK 3. Genel Kurul toplantısı

1764-2007
05.10.2007

            TABİP ODASIBAŞKANLIĞI'NA

            TürkTabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu (TTB-TÖK) 3. Genel Kurul toplantısı 27 Ekim 2007Cumartesi günü aşağıdaki programla Ankara'da gerçekleştirecektir.

            Genel Kurultoplantısına Ankara, İstanbul ve İzmir'deki tıp fakültelerinden 5'er, diğeril'lerdeki tıp fakültelerinden 7'şer delege katılacaktır. Tıp ÖğrencileriKomisyonu bulunmayan tabip odalarından gözlemci öğrenciler toplantıyakatılabilirler.

            GenelKurul toplantısına katılacak delege ve gözlemcilerin isimlerinin en geç 19 Ekim 2007tarihine dek Birliğimize iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılardileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter

Toplantı Tarihi:27 Ekim 2007Cumartesi
Toplantı Saati:09:30-17:00
Toplantı Yeri:TTB Merkez Konseyi

Toplantı Programı
-Açılış, Divan Seçimi
-Çalışma Raporunun Okunması
-Yerel TÖK temsilcilerinin gündeme dair söz alması
-Öğle arası
-Tüzük değişiklikleri
-MYK seçimi
-Ek gündem önerileri