XIII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı

1393/2007
19.09.2007     

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

XIII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, Türk TabipleriBirliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu tarafından, İstanbul Tabip Odası'nınev sahipliğinde, İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu'nda, 30 Kasım-2  Aralık 2007 tarihleri arasında yapılacaktır.

İstanbul, Ankara ve İzmir illeri arasında dönüşümlüolarak yapılan kurultaylarda uzmanlık eğitimi ile ilgili güncel sorunlartartışılmakta ve çözüm önerileri geliştirilmektedir. Kurultaylar, uzmanlıkeğitiminin bileşenleri olan Sağlık Bakanlığı, Tıp Fakülteleri, EğitimHastaneleri, Tabip Odaları ve Uzmanlık Dernekleri temsilcilerinin bir arayagelerek görüş alışverişinde bulunmalarına da aracı olmaktadır.

Eğiticiler, eğitilenler, uzmanlık dernekleri ve tabipodaları yöneticileri ve uzmanlık eğitimi alanına ilgi duyan meslektaşlarımızındavetli olduğu Kurultayımıza, sizin ve üniversiteniz mensubu değerli meslektaşlarımızınkatılarak bilgi ve birikimlerini bizlerle paylaşmasından mutluluk duyacağız.

XIII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı'nda buluşmakdileğiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla;
TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreteri