12. Pratisyen Hekimlik Kongresi'nde stand isteği

1431/2007
27 Eylül 2007

TABİP ODASIBAŞKANLIĞI'NA

            17-21 Ekim 2007 tarihlerinde Antalya Kervansaray Lara'dayapılacak olan 12. Pratisyen Hekimlik Kongresi'nde Tabip Odası Pratisyen HekimKomisyonlarının stand isteği değerlendirilecektir.

            Standaçmak isteyen tabip odalarının 5 Ekim 2007 tarihine kadar TTB PratisyenHekimler Kolu'na bilgi vermesi gerekmektedir.

            Bilgilerinizesunulur.

Saygılarımızla;
TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreteri