Şiddet Sempozyumu"ndaki sunumlar kitabı

1419-2007
24.09.2007

            TABİPODASI BAŞKANLIĞI'NA

            3 Mart 2007tarihinde Ankara'da gerçekleştirdiğimiz "Şiddet Sempozyumu"ndaki sunumlar kitaphaline getirilmiş olup, ekte odanız kütüphanesi için gönderilmektedir.

            Bilgilerinizesunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla;
TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreteri

 

"Şiddet Sempozyumu" sunumlar kitabı için tıklayınız...