12. Pratisyen Hekimlik Kongresi

1370/2007
18 Eylül 2007

            TABİPODASI BAŞKANLIĞI'NA

            TürkTabipleri Birliği ve PratisyenHekimlik Derneği'nin birlikte düzenledikleri 12. Pratisyen HekimlikKongresi 17-21Ekim 2007  tarihlerindeAntalya'da yapılacaktır.

            TTBPratisyen Hekimler Kolu her yıl olduğu gibi bu yıl da oda komisyonlarındagörevli bir meslektaşımızın kongre konaklama giderlerini karşılayacaktır.

Kongre'yekatılımın yoğun olması nedeniyle oda komisyonlarında çalışan ve Kongre'yekatılmak isteyen hekimlerin gerek katılım, gerekse konaklama sorunu yaşanmamasıiçin en kısa zamanda başvuru yapmaları gerekmektedir. Katılım için son başvuru 28 Eylül 2007'dir.

Odanızkomisyonunda görevli meslektaşlarımızın bilgilendirilmesini ve kongreyekatılımlarının sağlanmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla;
TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreteri