Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı grubu toplantısı

1324-2007
10.09.2007

TABİP ODASIBAŞKANLIĞI'NA

TürkTabipleri Birliği'nce merkezi etkinlikler kapsamında çalışmalarını yürütenKadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı grubu toplantısı 23 Eylül 2007tarihinde saat 10:00'da TürkTabipleri Birliği'nde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Toplantıyaodanız adına bir meslektaşımızın katılımının sağlanması konusunda gereğini ricaeder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter

Toplantı Tarihi:23 Eylül 2007

Toplantı Saati:10:00

Toplantı Yeri:TTBMerkez Konseyi

GÜNDEM
1-Gelişmeler Hakkında Bilgilendirme

2-Kadın Sağlığı Kongresi
3-Kadına Yönelik Şiddet Konusunda Hekim Tutumu Araştırması
4-TTB'de ve Tabip Odalarında Kadın Hekimler İçin Ayrılan Kota UygulamasınınHayata Geçirilmesi Konusunda Yapılması Gerekenler
5-Kadın Sağlığı Örgüt Okulu Programının Görüşülmesi
6-Diğer