Türk Tabipleri Birliği Genel Yönetim Kurulu toplantısı

1319-2007
10.09.2007

TABİP ODASIBAŞKANLIĞI'NA

TürkTabipleri Birliği Genel Yönetim Kurulutoplantısı aşağıdaki taslak gündemle 22 Eylül2007 Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecektir. Gündemeilişkin önerilerinizi ve Odanız adına toplantıya katılacak meslektaşlarımızın(mümkünse biri yönetim kurulu üyesi -tercihen başkan ya da genel sekreter, biride delege) isimlerini 17 Eylül 2007tarihine kadar Birliğimize iletmenizi bekler, çalışmalarınızda başarılardileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter

GYK Taslak Gündemi
1-Dünya, Türkiye Sağlık Ortamı
2-60. Hükümetin Programı ve Sağlık Alanına Yansımaları
3-Önümüzdeki Dönem TTB Programı

Toplantı Yeri:
İÇKALE OTEL-Balo Salonu
GMK Bulvarı No:89
Maltepe-ANKARA

Toplantı Tarihi:
22 Eylül 2007 Cumartesi

Toplantı Saati:09:30