XII. Halk Sağlığı Güz Okulu

1270/2007
24 Ağustos 2007

            TABİPODASI BAŞKANLIĞI'NA

            İzmirTabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu'nca 4-7 Ekim2007 tarihinde gerçekleştirilecek olan "XII. Halk Sağlığı GüzOkulu"nun bu yılki konusu "Kamu Yönetimi ve Sağlık Yönetimi" olarakbelirlenmiştir.

Ekte  ikinci duyurusu sunulan "XII. Halk SağlığıGüz Okulu"nun odanız bölgesindeki meslektaşlarımıza iletilmesi konusundagereğinin yapılacağı inancıyla, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreter