Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı

1286/ 2007
31 Ağustos 2007 

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

Türk Tabipleri Birliği PratisyenHekimler Kolu toplantısı aşağıda yazılı gündem ile

15 Eylül 2007 tarihindeAnkara'da toplanacaktır. 

Bilgilerinizesunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

Saygılarımızla;

TTB Pratisyen Hekimler Kolu a.
Dr. Hasan Değirmenci  
Başkan 

TTB Merkez Konseyi a. 
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreter

Tarih   :  15Eylül  2007, Cumartesi

Yer      : Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

Saat    : 09:00

Gündem :

  • 1. Genişletilmiş Merkez Konseyi Toplantısı Hakkında Bilgilendirme
  • 2. Aile Hekimliği

.Pilot iller mücadele süreci - gelecek döneme ait program ve değerlendirmesi

.Pilot iller programlarının  merkeziprogram haline getirilmesi

.Sağlık Ocakları Kurultayı

  • 3. 12. Pratisyen Hekimlik Kongresi

.Kongre Düzenleme Kurulu Temsilcilerinin Sunumu

.Kol oturumları hakkında bilgilendirme

.Komisyonlardan katılımcı sayı ve yöntemi konusunda bilgi sunma

  • 4. Diğer

Not:

Yukarıdakigündem maddeleriyle ilgili olarak, komisyonlarımızda çalışma yapılması ve bukonudaki karar ve önerilerin kolumuza mümkün ise yazılı olarak getirilmesi, koltoplantımızın verimliliğini arttıracaktır.