Sağlıkta Piyasacı Tahribatın Son Halkası:AKP

996-2007
18.06.2007

TABİP ODASIBAŞKANLIĞI'NA

AKPHükümeti'nin uyguladığı Sağlık Politikalarının irdelendiği "Sağlıkta PiyasacıTahribatın Son Halkası:AKP", siyasi partilerin sağlığa ilişkin görüşlerininyeraldığı "Siyasi Parti Programlarında Sağlık ve Soysal Güvenlik" ve TürkTabipleri Birliği'nin ülkemiz sağlık sistemine ilişkin görüşlerinin belirtildiği"Sağlığa İlişkin Gerçekler" başlıklı broşürlerimizden ekte gönderilmektedir.

Odanızbölgesindeki meslektaşlarımıza, siyasi parti il/ilçe başkanlıklarına,milletvekili adaylarına iletilmesi vehekimlik-sağlık ortamının öncelikli gündem olması için her türlü faaliyetinodanız bünyesinde gerçekleştirilmesi dileğiyle, çalışmalarınızda başarılardileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter

 

"Sağlıkta PiyasacıTahribatın Son Halkası: AKP" için tıklayınız...