İş Yaşamında Kas İskelet Hastalıklarından Korunma ve Ergonomi Sempozyumu

747-2007
03.05.2007

TABİPODASI BAŞKANLIĞI'NA

"14-15 Mayıs 2007tarihlerinde İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek olan"İş Yaşamında Kas İskelet Hastalıklarından Korunma ve Ergonomi Sempozyumu "nailişkin program ektedir.

Odanızbölgesindeki meslektaşlarımıza duyurulması konusunda gereğini rica eder,çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter