Genel Yönetim Kurulu toplantısı

669-2007
20.04.2007

            TABİP ODASIBAŞKANLIĞI'NA

            TürkTabipleri Birliği Genel Yönetim Kurulutoplantısı aşağıdaki taslak gündemle 12 Mayıs2007 Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecektir. Gündemeilişkin önerilerinizi ve Odanız adına toplantıya katılacak meslektaşlarımızın(mümkünse biri yönetim kurulu üyesi -tercihen başkan ya da genel sekreter, biride delege) isimlerini 3 Mayıs 2007 tarihine kadarBirliğimize iletmenizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

            Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreter

GYK Taslak Gündemi

1- Dünya, Türkiye, sağlık gündemi

2- Mart ayı "Beyaz Eylemler"in değerlendirilmesi,

3- Oda Ara Genel Kurullarının değerlendirilmesi,

4- TTB 56. Büyük Kongresi hazırlıkları,

5- Önümüzdeki dönem TTB programının gözden geçirilipönceliklerin belirginleştirilmesi.

Toplantı Yeri:

İÇKALE OTEL-Balo Salonu

GMK Bulvarı No:89

Maltepe-ANKARA

Toplantı Tarihi:

12Mayıs 2007 Cumartesi

Toplantı Saati:09:30