Uluslararası Ruhsal Travma Toplantıları V

529-2007
05.04.2007

            TABİP ODASIBAŞKANLIĞI'NA

            TürkTabipleri Birliği olarak yıllardır Travma konusunda çeşitli düzeylerdeçalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede ilgili kurumlarla ortak bilimselağırlıklı toplantılar düzenlemekteyiz. "Uluslararası Ruhsal Travma Toplantıları"da bunlardan biridir.

            Buyıl 7-9 Aralık2007 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek olan "UluslararasıRuhsal Travma Toplantıları V"in teması "Yaraları Deşmek, Yaraları Sarmak"olarak belirlenmiştir. Etkinliğin birinci duyurusu ektedir.

Odanızbölgesindeki meslektaşlarımızın bilgilendirilmesini bekler, çalışmalarınızdabaşarılar dileriz.

            Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter

 

Broşür için tıklayınız...