Bitkilerden İlaç Elde Edilmesi ve Bitkilerin İlaç Olarak Kullanılması

358-2007
28.02.2007

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

            Türk Tabipleri Birliği İlaç Danışma Kurulu üyesi Prof.Dr.Mehmet Melli tarafından hazırlanan ve Birliğimizce yayımlanan "Bitkilerden İlaç Elde Edilmesi ve Bitkilerin İlaç Olarak Kullanılması" başlıklı broşürden odanız için ekte gönderilmektedir.

            Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

            Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreter

 

 

"Bitkilerden İlaç Elde Edilmesi ve Bitkilerin İlaç Olarak Kullanılması" broşürü için tıklayınız...