TBMM'yi göreve davet ettiğimiz İmza Kampanyası

089-2007
19.01.2007

            TABİPODASI BAŞKANLIĞI'NA

            AKPHükümeti'nce TBMM gündemine getirilen ve başta Türk Tabipleri Birliği olmaküzere sağlık alanındaki meslek kuruluşlarının her türlü itirazına karşın,ülkemiz sağlık ortamını tahrip eden yasal düzenlemeler (SS ve GSS, PerformansaDayalı Döner Sermaye, Aile Hekimliği, İthal Hekim, vb.) yapılmak istenmektedir.

            Sağlıkalanında yapılan/yapılacak düzenlemelere ilişkin görüşlerimizi belirttiğimiz veTBMM'yi göreve davet ettiğimiz İmza Kampanyasına ilişkin formlar ilişiktesunulmuştur. Odanız bölgesindeki meslektaşlarımıza dağıtılarak, toplananimzaların en geç 5 Şubat 2007 tarihindeBirliğimizde olacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir. İmzalar, 10 Şubat 2007GYK toplantısında ilgili mercilere iletilecektir.

Gereği içinbilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

            Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreter

 

TBMM'yi göreve davet ettiğimiz İmza Kampanyasına ilişkin form