27 Ocak 2007 Cumartesi günü hepbirlikte Samsun'da

085/2007
18 Ocak 2007

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

            Sağlık Bakanlığı artık hiçbirinandırıcılığı kalmamış olan Sağlıkta Dönüşüm Programı'nı 2007 yılı içerisindegenel seçimlerin yapılacak olması ve IMF'ye verilen sözler nedeniyle halensürdürmek istiyor.

            Bu kapsamda aile hekimliği pilotuygulaması il'lerine Samsun'da dahil edilmek isteniyor. 27 Ocak 2007 tarihindekuraların çekileceği Samsun'da olmak, mesleki geleceğimize ve toplum sağlığınagösterdiğimiz önemin gereği olacaktır.

            Pilot uygulama kapsamında bütünTürkiye'ye aile hekimliği uygulamasını yaygınlaştırmak isteyen Sağlık Bakanlığı,bu tavrı ile bir ilke daha imza atmış oluyor. Pilot uygulama birkaç ilde denenipsonuçları değerlendirildikten ve kamuoyu ile paylaşıldıktan sonra, asıl ailehekimliği yasasının çıkartılması ve Türkiye geneline uygulamanın böyleyaygınlaştırılması beklenirken, Sağlık Bakanlığı adeta saman altından suyürütmeye çalışıyor. Son yapılan değişiklikle aile hekimliği uygulamasında sevkzincirinin ortadan kaldırılması ya da gevşetilmesi adımı da gösteriyor ki, ailehekimliğinin Türkiye geneline yaygınlaştırılarak başarı ile uygulanması mümkündeğildir.

            Sağlık Bakanlığı'nı biran önce buinattan vazgeçmeye, yaklaşık 50 yıllık birikimimiz olan sağlık ocaklarına sahipçıkmaya, eksikliklerini tamamlayarak sağlık hizmetlerini herkes için eşit,ücretsiz, nitelikli, ulaşılabilir sunma gayreti göstermeye davet ediyoruz.

            27 Ocak 2007Cumartesi günü hepbirlikte Samsun'da, aile hekimliği uygulamasını reddedenmeslektaşlarımızla bir arada olarak mesleğimize ve geleceğimize sahip çıkalım.

            Gereği içinbilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

            Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreter