Tekirdağ F Tipi Cezaevi Ziyareti Raporu

080-2007
17.01.2007

            TABİPODASI BAŞKANLIĞI'NA

            TürkTabipleri Birliği Heyetince 28 Aralık 2006 tarihinde Tekirdağ F Tipi 1 Nolu Cezaevi'neyapılan inceleme ziyareti sonrası hazırlanan rapor ekte bilgilerinizesunulmuştur.

            Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreter

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ HEYETİ'NİN TEKİRDAĞ F TİPİ CEZAEVİ ZİYARETİRAPORU