Türk Tabipleri Birliği Genel Yönetim Kurulu Toplantısı

083-2007
17.01.2007

TABİP ODASIBAŞKANLIĞI'NA

TürkTabipleri Birliği Genel Yönetim Kurulutoplantısı aşağıdaki taslak gündemle 10 Şubat2007 Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecektir. Gündemeilişkin önerilerinizi ve Odanız adına toplantıya katılacak meslektaşlarımızın(mümkünse biri yönetim kurulu üyesi -tercihen başkan ya da genel sekreter, biride delege) isimlerini 1 Şubat 2007 tarihine kadarBirliğimize iletmenizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreter

GYK Taslak Gündemi

 GYK TaslakGündemi

1-Dünya ve Türkiye Gündemi

2-Sağlıkta Dönüşüm Programının Geldiği Evre

3-TTB'nin Sağlık Ortamının Tahribatının DüzeltilmesineYönelik Olarak Önerileri/Öncelikleri

Toplantı Yeri:İçkaleOtel, GMK Bulvarı No:89, Maltepe-ANKARA

Toplantı Tarihi:10 Şubat 2007Cumartesi

Toplantı Saati:09:30