Üye Kayıt Bilgileri

075-2007
17.01.2007

            TABİP ODASIBAŞKANLIĞI'NA

            6023Sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası'nın Ek Madde:5'i uyarınca, TabipOdalarımıza kayıtlı üyelerin isim ve vatandaşlık numaralarının Ocak ayıiçerisinde tarafımızdan Sağlık Bakanlığı'na iletilmesi gerekmektedir.

            Bunagöre odanıza kayıtlı üyelerin ad, soyad, adres, telefon, uzmanlık ve TC kimliknumaralarını içeren bilgilerin en geç 26 Ocak 2007 Cuma gününe dek Birliğimizeiletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

            Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreter

 

Not:Yukarıda istenen üye bilgilerinin CD veya disket halindegönderilmesi rica olunur.