Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı grubu toplantısı

024-2007
08.01.2007

            TABİPODASI BAŞKANLIĞI'NA

            TürkTabipleri Birliği'nce merkezi etkinlikler kapsamında çalışmalarını yürütenKadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı grubu ilk toplantısını 5 Kasım 2006'dagerçekleştirmiştir. Bir sonraki toplantı 20 Ocak 2007tarihinde saat 10:00'da TürkTabipleri Birliği'nde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

            Toplantıyaodanız adına bir meslektaşımızın katılımının sağlanması konusunda gereğini ricaeder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

            Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter

 

Toplantı Tarihi:20 Ocak 2007

Toplantı Saati:10:00

Toplantı Yeri:TTB Merkez Konseyi

GÜNDEM

-Dünyada ve Türkiye'de KadınınDurumu, Kadın Sağlığı

-Üreme Sağlığı ve Yeni Kavramlar

-Aile İçi Şiddete Son 2006Konferansı Sonuç Raporu Paylaşımı

-Taslak Çalışma RaporununTartışılması

-Önümüzdeki Döneme İlişkinTasarılar

-Kadınave Çocuğa Yönelik Şiddet İmza Kampanyası