2007 Duvar Takvimi

015-2007
04.01.2007

            TABİPODASI BAŞKANLIĞI'NA

            TürkTabipleri Birliği'nce hazırlanan 2007 Duvar Takvimi'nden ekte odanız içingönderilmektedir.

            Bilgilerinizesunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

            Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter