1 Ocak-31 Aralık 2007 katsayıları

1956-2006
28.12.2006

TABİP ODASIBAŞKANLIĞI'NA

1 Ocak-31Aralık 2007 tarihleri arasında uygulanacak katsayıları gösterir liste ektedir.

Bilgilerinizesunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter

 

1 Ocak-31Aralık 2007 tarihleri arasında uygulanacak katsayıları için tıklayınız...

EK

TTB Asgari Ücret Tarifesi Kitabına Yapılan Ekler Listesi

Tetkik Adı

Uzmanlık alanı

Birim

"Excimer lazer-ışık tedavisi(Excillite, Deka Lazer)"

Dermatoloji

25 birim

Mikroperimetri (MP-1)

Göz

60 birim

Kornea içi halka uygulaması(Intacs)

Göz

500 birim

Pentacam

Göz

40 birim

Anamoloskop(Renk Körlüğü Tespiti)

Göz

100 birim

Kontrast Duyarlılık Testi

Göz

100 birim

PH Capsule Bravo

İç Hastalıkları

70 birim

Ekstrakorpereal Fotoferez Tedavisi

İç Hastalıkları

850 birim

Kan ışınlaması

İç Hastalıkları

5 birim

Volum CT Kooner Anjiografi

Kardiyoloji

200 birim

Damağa Pillar İmplant Uygulaması

KBB

300 birim

"Lazer ile Tonsilletomi"

KBB

350 birim

Lateral Farengeal Rezeksiyon

KBB

150 birim

Vitamin-PP(Nikotinamid)

Laboratuar

75 birim

T-SPOT-TB kiti(Latent tüberküloz tanısında kullanılıyor)

Laboratuar

50 birim

Transforaminal Endoskopik Diskektomi

Nöroşirürji

600 birim

BT Sanal Kolonoskopi

Radyoloji

200 birim

Bilateral Orthoröntgen

 

Radyoloji

28 birim

Seterotaktik Vakumlu Meme Biopsisi

 

Radyoloji

600 birim

Digital(Full-field) Mamografi Cihazı ile Tek Taraflı Mamografi

Radyoloji

100 birim

Digital(Full-field) Mamografi Cihazı ile İki Taraflı Mamografi

Radyoloji

150 birim

Koroner BT Anjiografisi

Radyoloji

675 birim

Kardiak Analizi BT (Sol Ventrikül için)

Radyoloji

335 birim

Lomber miyelografi

Radyoloji

100 birim

Multidedektör veya spiral BT cihazı ile yapılan miyelo BT tetkiki

Radyoloji

150 birim

 

Endosonografi

Radyoloji

350 birim

BT 3 boyutlu görüntüleme (MD veya S) ile BT anjiografi, tek anatomik bölge için (MD veya S) işleminin birlikte yapılması durumunda

Radyoloji

225 birim