Zorunlu Görevlendirmelere Karşı Salı Günü Denizli'deyiz

ACİLDİR!

1936/2006
16 Aralık 2006

            TABİPODASI BAŞKANLIĞI'NA

            BirinciBasamak Sağlık Hizmetlerinin ticarileştirilmesi ve Türkiye'nin 40 yıllıkbirikimi olan sağlık ocaklarının yok sayılması anlamına gelen Aile HekimliğiUygulaması gerçek yüzünü Denizli'de gösterdi.

            100'eyakın hekim meslektaşımız kendi istemleri dışında, görev yerleri değiştirilerekzorla aile hekimi olmaya zorlanmakta ve kamu sağlık hizmetlerini savunantutumları nedeniyle cezalandırılmak istenmektedirler. TTB Merkez Konseyi olarakkonu hakkında hukuki girişim başlatılmış olup, Sağlık Bakanı ile görüşülmüş vekonunun Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşınması sağlanmıştır. Zorlagörevlendirme uygulamasının altında imzası olan Denizli Valisi ile de görüşülmüştür.

            TTBMerkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy ve Merkez Konseyi üyeleri 19Aralık 2006 Salı Günü Denizli'ye giderek insani, mesleki, hukuki, vicdani, etikhiçbir değerle bağdaştıramadığımız uygulamanın mağduru hekimlerle birarayagelerek dayanışma duygumuzu ifade edecek ve sorunun çözümüne yönelik çabagöstereceklerdir.

Başta TabipOdası Başkanları ve  Genel Sekreterleriolmak üzere tüm oda yönetim kurulu üyelerini ve konuya duyarlımeslektaşlarımızı 19 Aralık 2006 Salı günü Denizli'de hep birlikte olmaya veörgütsel tavrımızı göstermeye davet ediyoruz.

            Gereğininyapılacağını umar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

            Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreter