Çocuk İstismarı ve Kadına Yönelik Şiddet

1756-2006
15.11.2006

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Son günlerde ülkemizdeki şiddet olaylarındaki artış hepimizin dikkatini çekmektedir. Türk Tabipleri Birliği olarak, Antalya’da gerçekleştirilen Pratisyen Hekimlik Kongresi çerçevesinde 9 Kasım 2006 tarihinde Basın Açıklaması yapılmış ve “Çocuk İstismarı ve Kadına Yönelik Şiddete Karşı İmza Kampanyası”nın başlatıldığı kamuoyuna duyurulmuştur.(Ek)

            Çocuk istismarı ve kadına yönelik şiddet sosyal bir sorun olmanın yanında, aynı zamanda bir sağlık sorunudur. Buradan hareketle;

            Türk Tabipleri Birliği olarak, çocuk istismarına, kadına yönelik şiddete, namus adı altında işlenen cinayetlere karşı olduğumuzu ve bunların takipçisi olacağımızı göstermek amacıyla başlatılan imza kampanyasının,  odanız bölgesindeki meslektaşlarımıza duyurulmasını ve toplanan imzaların Birliğimize iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

            Saygılarımızla,
            TTB Merkez Konseyi a.
            Dr. Altan Ayaz
            Genel Sekreter

  

09.11.2006

BASIN AÇIKLAMASI

Pratisyen Hekimlik Kongresi’nde çocuk istismarı ve kadına yönelik şiddete karşı imza kampanyası başlattık

Son günlerde birbiri ardına yüreğimizi yakan gelişmelere tanık oluyoruz. Şiddet çok değişik biçimlerde kendini yeniden örerek karşımıza çıkıyor. Kimi zaman tecavüze uğrayan Naile’nin çocuğunu doğurması, arkasından ailesi tarafından öldürülmesi olarak, kimi zaman da en son bizi dehşete düşüren 17 aylık bir bebeğin örselenmesi, hatta tecavüzü olarak....

Masumiyetine zarar verilmiş 2 çocuğun öyküsü bu. Biri 15 yaşında, diğeri 1,5. Biri Van-Başkale’de yaşıyordu. Diğeri İzmir-Menderes’de. Güvende olduklarını düşündüğümüz evlerde, risk altında olduklarını düşündüğümüz evlerde risk altında olduğunu düşündüğümüz sokaklarda, devlet koruması altında olduklarını düşündüğümüz kurumlarda yitirdiğimiz nice çocuktan ikisi...

NAİLE

Tecavüz sonucu gebe kaldı. Baş ağrısı şikayetiyle Başkale Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Dokuz aylık gebe olduğunu ve ailesinin durumu bilmediğini tespit edilen doktorlar tarafından bir hafta hastanede tutuldu. Doktorlar koruma talebiyle durumu polise bildirdi. Naile doğum yaptıktan sonra savcılık kararıyla ailesine teslim edildi. 2 gün sonra ağabeyi tarafından öldürüldü.

N.N

Sürekli ağlama şikayetiyle annesi tarafından önce sağlık ocağına, sonra Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yapılan muayenesinde tecavüz ve fiziksel şiddet bulguları tespit edildi. Durumu doktorlar tarafından resmi makamlara bildirildi. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 1. maddesi 18 yaşına kadar çocukların vazgeçilmez haklara sahip olduğunu, 3. maddesi büyükler çocuklara karşı ödevlerini yapamıyorsa devletin sorulu olduğunu, 6. maddesi çocukların yaşamını korumanın herkesin görevi olduğunu ve yaşamanın her çocuğun temel hakkı olduğunu, 19. maddesi yetiştirmekten sorumlu olanlar haklarını çocuklara zara verecek şekilde kullanıyorsa her türlü önlemi almanın devletin görevi olduğunu; 34. maddesi çocukları bedensel ve ruhsal yönden örseleyecek hiçbir yaklaşıma izin verilemeyeceğini söylüyor.

Toplum ve devlet tarafından korunamamış bu iki çocuktan Naile‘yi doktorlar korumaya çalıştı. N.N ise yine doktorların başvurusu üzerine şimdilik koruma altında. Eğitim, sağlık, sosyal güvenlik üçgenine dayalı sosyal devlet yok edilirken kılını kıpırdatmayanlar şimdi N.N.’ye tecavüz edenleri linç etmek, idam etmek istiyorlar.

Oysa ne linç ne de idam bize yitirdiklerimizi geri getiremez.

Çocukları koruyacak toplumsal ve resmi mekanizmaların iyi çalışmadığı bir ülkede hekim duyarlılığının ne kadar önemli olduğunu bu iki olayda gördük. Türk Tabipleri Birliği olarak bizler her iki olayda da gerekli duyarlılığı gösteren meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Çocuk istismarı ve kadına yönelik şiddet bir sosyal sorun olmanın yanı sıra aynı zamanda bir sağlık sorunudur. Şiddetin her türlüsüne karşı olan biz hekimler, 8-12 Kasım 2006 tarihleri arasında düzenlediğimiz 11. Pratisyen Hekimlik Kongresi’nde çocuk istismarına, kadına yönelik şiddete ve namus adı altında işlenen cinayetlere karşı olduğumuzu, tecavüze uğrayan her çocuğun, namus adı altında öldürülen her cinayetin takipçisi olacağımızı göstermek amacıyla imza kampanyası başlattık. Tüm kamuoyuna duyuruyor ve tüm yetkilileri göreve çağırıyoruz.   

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ