Türk Tabipleri Birliği Suriye-Lübnan Ziyareti Raporu

1747-2006
14.11.2006

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Türk Tabipleri Birliği Heyeti; 30 Eylül-4 Ekim 2006 tarihlerinde savaşın yıkıcı etkilerini uzun yıllardır yaşayan Suriye ve Lübnan’a ziyarette bulundu. Ziyarette; hem iki ülkenin sağlık sistemlerini gözden geçirerek karşılıklı deneyim paylaşmak, hem de olağandışı koşullarda yaşayan iki komşu ülkede yürütülen sağlık hizmetlerini yerinde inceleyerek, eksiklikleri saptamak ve verilebilecek desteği belirlemek ve Tabip Birlikleri arasındaki kurumsal ilişkilerin geliştirilmesi amaçlandı.

            TTB Heyetince yapılan ziyaret sonrası hazırlanan “Türk Tabipleri Birliği Suriye-Lübnan Ziyareti Raporu” başlıklı yayınımızdan ekte odanız için gönderilmektedir.

            Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

            Saygılarımızla,
            TTB Merkez Konseyi a.
            Dr. Altan Ayaz
            Genel Sekreter

 

Türk Tabipleri Birliği Suriye-Lübnan Ziyareti Raporu'na ulaşmak için tıklayınız...