Genel Yönetim Kurulu Toplantısı

1643-2006
27.10.2006

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            23 Eylül 2006 tarihinde yapılan Genel Yönetim Kurulu Toplantısı, Adana, Afyon, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Muğla, Niğde, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van, Zonguldak Tabip Odalarının ve TTB Kol temsilcileri katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

            Türkiye Tıp Sağlık Ortamı(1 Temmuz genelgesi, Atama Nakil Yönetmeliği, Aile Hekimliği, İthal Hekimlik vb.) ile Önümüzdeki Dönemde TTB Öncelikleri Ne Olmalıdır? başlıklı gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda TTB’nin önümüzdeki dönem toplumsal muhalefet içerisindeki yeri ve önemine vurgu yapılarak, sağlık ortamında olumsuzluğa yol açabilecek tüm gelişmelere karşın mevcut hattının güçlendirilerek devam ettirilmesinin önemi vurgulanmıştır.

            TTB Olağanüstü 55. Büyük Kongresi’nin 18-19 Kasım 2006 tarihlerinde yapılması önerisi benimsenerek bu kongre ile birlikte hekim özlük haklarının ve sağlık hakkının korunup geliştirilmesine yönelik eylem ve etkinliklerin daha da arttırılarak sürdürülmesi gerektiği belirtilmiştir.

            Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

            Saygılarımızla,
            TTB Merkez Konseyi a.
            Dr. Altan Ayaz
            Genel Sekreter