Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı

1638-2006
27.10.2006

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Türk Tabipleri Birliği merkezi etkinlikleri kapsamında Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı alanlarında çalışma faaliyeti planlanmıştır.

            Bu çalışmanın başlıklarını ve çerçevesini oluşturmak üzere 5 Kasım 2006 Pazar günü saat 10:00’da Türk Tabipleri Birliği Toplantı Salonu’nda bir toplantı gerçekleştirilecektir.

            Toplantıya odanız adına bir meslektaşımızın katılımının sağlanması konusunda gereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

            Saygılarımızla,
            TTB Merkez Konseyi a.
            Dr. Altan Ayaz
            Genel Sekreter