Asgari Ücret Katsayı Önerileri

1630-2006
26.10.2006

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            6023 sayılı Yasamızın verdiği yetki çerçevesinde tabip odalarımızın önerileri ve enflasyon oranları doğrultusunda katsayıları belirliyoruz.

            Özellikle son birkaç yıldır; belirlediğimiz asgari ücretler ile gündelik hayatta alınan ücretler arasındaki farkın en aza indirilmesi konusunda hepbirlikte çaba sarfediyoruz.

TTB Merkez Konseyi olarak enflasyon oranının son zamanlarda düşmesi de gözönüne alınarak katsayıların yılda bir kez belirlenmesini kararlaştırmış ve 2006 yılında uygulama bu şekilde gerçekleşmiştir. 2007 yılı için de uygulama devam edecektir.

Odalarımızın 2007 yılında uygulanmasını istedikleri katsayı önerilerini bölgelerinde olabildiğince geniş hekim katılımıyla belirleyerek en geç 8 Aralık 2006 tarihine kadar Birliğimize göndermeleri için gereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

            Saygılarımızla,
            TTB Merkez Konseyi a.
            Dr. Altan Ayaz
            Genel Sekreter