Prof.Dr.Nusret Fişek Etkinlikleri

1619-2006
20.10.2006

 

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA 

            Türk Tabipleri Birliği eski başkanlarından Prof.Dr.Nusret Fişek adına düzenlenen “Prof.Dr.Nusret Fişek Etkinlikleri” programı ekte gönderilmektedir. 

            3 Kasım 2006 Cuma günü gerçekleştireceğimiz etkinliğimize katılımınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

            Saygılarımızla,
            TTB Merkez Konseyi a.
            Dr. Altan Ayaz
            Genel Sekreter

 

3 Kasım 2006 Cuma

 

08:30-09:15

Mezarı Başında Anma
(Cebeci Asri Mezarlığı Ada:159, Parsel:69-70)

09:30-10:00

Prof.Dr.Nusret Fişek Büstü Açılışı
(Hacettepe Üniv.Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Girişi)

 

Yer:Hacettepe Kültür Merkezi S Salonu

 

10:15-11:30

Anma Konuşmaları Nusret Fişek Ödül Töreni, TTB STED Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni

11:30-11:45

ARA

11:45-12:45

Konferans: Sağlıkta Dönüşümün Ekonomik Politik Değerlendirmesi
(Prof.Dr.İzzettin Önder)

12:45-13:30

Öğle Yemeği

13:30-17:30

HASUDER Atölye Çalışmaları
-Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitimi
-Halk Sağlığı Uzmanlarının İstihdamı
(Yer:Hacettepe Kültür Merkezi S Salonu ve HÜTF Halk Sağlığı AD Nusret Fişek Salonu)

20:00

Nusret Fişek Anısına Barış Dinletisi
Düzenleyenler:
Sevda Cenap And Müzik Vakfı
Çankaya Belediyesi, NÜSED
(Yer:Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, K.Dere-ANKARA)