İşyeri Hekimi Temel Eğitim Sertifika Kurs Programı

1529/2006
3 Ekim 2006

 

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA 

            İşyeri Hekimi Temel Eğitim Sertifika Kurs Programı 2007 yılı itibarı ile yeniden başlanacak olması nedeniyle odalarımız düzeyinde 2007 kurs takvimi hazırlamak ihtiyacı oluşmuştur. Konu ile ilgili her türlü bilgiye www.ttb.org.tr/TE/ sayfasından ulaşmak mümkündür. Eğitime katılmak  için, daha önce başvuru yapmış veya yeni başvuruda bulunacak üyelerimizin ekte bulunan formu iki nüsha eksiksiz olarak (eski formların güncellenerek) doldurduktan sonra, oda onayı ile birlikte bir nüshasının 31 Ekim 2006 tarihine kadar TTB Merkez Konseyi’ne gönderilmesi gerekmektedir.

      Bu çalışma ile İşyeri Hekimi Temel Eğitim Sertifika Kurs Programı için başvuru yapmış meslektaşlarımızın güncel sayısı ve odalarımızın kurs taleplerinin karşılanması amaçlanmaktadır.

            Gereğinin yapılmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

                                                                                              Saygılarımızla,
TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu a.                             TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Bülent Aslanhan                                                              Dr. Altan Ayaz
Başkan                                                                                  Genel Sekreter

 

 

Not: Odanızca gönderilen formların listelenerek yazınıza eklenmesi rica olunur.