"Ermeni soykırımının inkarını suç sayan" yasa tasarısı

1581-2006
11.10.2006

 

                TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA 

                Fransa Parlamentosu’nun gündeminde olan “Ermeni soykırımının inkarını suç sayan” yasa tasarısına ilişkin Birliğimizce Fransız Tabipler Birliği Başkanlığı’na gönderilen yazının bir örneği ektedir.

                Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

                Saygılarımızla,
                TTB Merkez Konseyi a.
                Dr. Altan Ayaz
                Genel Sekreter

 


 

FRANSA TABİPLER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
180, Blyd. Haussmann
75389 Paris Cedex 08
FRANSA
Fax:00 33 153 89 33 44
E-Mail:[email protected]

 

1580-2006
11.10.2006

 

                FRANSA TABİPLER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI’NA

                Bilindiği üzere Fransa Parlamentosu “Ermeni soykırımının inkarını suç sayan” yasa tasarısını gündemine almış bulunmaktadır. Bizler Türkiye’li hekimler olarak bu gelişmeyi düşünceyi özgürce açıklama hakkına yönelik çağdışı bir engelleme olarak değerlendiriyor ve kaygı duyuyoruz. Tarihsel olayların bilim ortamlarında özgürce tartışılmasına olanak tanınması Hükümetlerden temel beklentilerimiz arasındadır. Kaldı ki düşünce açıklama özgürlüğü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından “... demokratik toplumun başlıca temel taşlarından, kişinin ilerleyip gelişmesinin asal koşullarından birini teşkil eder... sadece itibar gören veya zararsız yahut önemsiz sayılan haberler ya da fikirler bakımından değil; aynı zamanda devlet yahut halkın bir bölümü için aykırı, kural dışı, şaşırtıcı veya endişe verici cinsten olanlar için de geçerlidir;.. demokratik toplumun vazgeçmeyeceği çoğulculuk, hoşgörü ve açık fikirliliğin gereği budur” biçiminde tanımlanmıştır.

                Fransa Parlamentosu’nun gündemindeki bu yasa tasarısı hem Fransa hem de Türkiye açısından düşünce açıklama özgürlüğüne karşı bir tehdit oluşturacak, özgürlüklerin kısıtlanması için bahane arayan Hükümetler için örnek teşkil edecek, ayrıca tarihsel olguların özgür tartışma ortamlarının dışında Hükümetlerin gündelik iç ya da dış politik yaklaşımlarınca kullanılır hale gelmesine yol açacaktır.

                Siz meslektaşlarımızdan beklentimiz, Fransa Parlamenterlerine düşüncelerimizi aktararak bu vahim hatanın önüne geçilmesi yönünde çaba göstermenizdir.

 

                Dostça saygı ve başarı dileklerimizle.

                TTB Merkez Konseyi a.
                Prof.Dr.Gençay GÜRSOY
                Başkan


 

A LA PRESIDENCE DE L’UNION
DES MEDECINS FRANÇAIS
180, Blyd. Haussmann
75389 Paris Cedex 08
FRANSA
Fax:00 33 153 89 33 44
E-Mail:[email protected]

 

1580-2006
11.10.2006

 

                A LA PRESIDENCE DE L’UNION DES MEDECINS FRANÇAIS

          Il est notoire que le Parlement Français a mis à l’ordre du jour le projet de « considérant comme un délit le déni du génocide arménien ». Nous autres, en tant que médecins de Turquie, nous évaluons ce développement comme un obstacle désuet contre la liberté d’expression et nous en sommes soucieux. La reconnaissance de la possibilité de discuter les faits historiques dans les milieux scientifiques est une de nos attentes de base par rapport aux Gouvernements. Reste le fait que la liberté d’expression est définie de la façon suivante par la Cour des Droits de l’Homme de l’Europe “... c’est l’une des pierres de fondement de la société démocratique, et représente l’une des conditions principales du développement et du progrès humain... ce n’est pas uniquement du point de vue des nouvelles ou des idées considérées comme ayant du prestige, ou inoffensives, ou non importantes ; c’est aussi valable pour celles qui sont incompatibles, contre les règles, étonnantes ou inquiétantes pour l’État ou une partie de la population;.. C’est le sine qua non de la société démocratique qui ne renoncera pas au pluralisme, à la tolérance, et à l’ouverture d’esprit”.

                Le projet de loi à l’ordre du jour au Parlement de France constituant une menace à la liberté d’expression du point de vue de la France comme de la Turquie, il constituera un exemple pour les Gouvernements qui recherchent un prétexte pour restreindre les libertés, et il ouvrira en outre la voie à la récupération des faits historiques dans les approches politiques quotidiennes externes ou internes des Gouvernements en dehors des milieux de discussions libres.

                Nous attendons de vous collègues, de montrer un effort pour empêcher cette grande erreur en transmettant vos pensées au Parlement de France.

 

                Avec nos respects amicaux et nos vœux de réussite.

 

                Conseil Central du TTB
                Prof.Dr.Gençay GÜRSOY
                Président