11. Pratisyen Hekimlik Kongresi

1536/2006
4 Ekim 2006

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA
 

            Türk Tabipleri Birliği ve Pratisyen Hekimler Derneği’nin birlikte düzenledikleri 11. Pratisyen Hekimlik Kongresi 8-12 Kasım 2006 tarihlerinde Antalya’da yapılacaktır.

 

            TTB Pratisyen Hekim Kolu’nca her yıl olduğu gibi bu yıl da oda komisyonlarında görevli iki meslektaşımızın kongre konaklama giderlerini karşılayacaktır.

 

Kongre’ye katılımın yoğun olması nedeniyle oda komisyonlarında çalışan ve Kongre’ye katılmak isteyen hekimlerin gerek katılım, gerekse konaklama sorunu yaşanmaması için en kısa zamanda başvuru yapmaları gerekmektedir. Katılım için son başvuru 28 Ekim 2006’dır.

 

Odanız komisyonunda görevli meslektaşlarımızın bilgilendirilmesini ve kongreye katılımlarının sağlanmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

            Saygılarımızla;
            TTB Merkez Konseyi a.
            Dr. Altan Ayaz
            Genel Sekreteri