"Aile Hekimliğinde Son Durum" Broşürü

1493-2006
26.09.2006

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği’nce yayınlanan “Aile Hekimliğinde Son Durum” başlıklı broşürden ekte odanız için gönderilmektedir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreter

 

 

AİLE HEKİMLİĞİNDE SON DURUM broşürü için tıklayınız...