Tıp Öğrencileri Kolu (TÖK)

1469-2006
19.09.2006

 

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA
 

Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu (TÖK), hekim adayı olan Tıp Fakültesi öğrencilerinin Tabip Odaları ile doğrudan bağını oluşturan, sağlık ortamını tanımalarını ve sorunlarını kavramalarını sağlayan çok önemli etkinlik alanlarımızdan birini oluşturmaktadır.
  

Halen bünyesinde Tıp Fakültesi bulunan tabip odalarımızın önceden kurulmuş Tıp Öğrencileri Komisyonu var ise bu komisyonlarını geliştirerek canlandırmaları, komisyonu bulunmayan odalarımızın ise, illerindeki Tıp Fakülteleri ile iletişime geçerek duyarlı ve ilgili öğrenciler aracılığıyla Tıp Öğrencileri Komisyonu (TÖK) kurma çalışması yapmaları hekim hareketinin geleceği açısından özel bir önem taşımaktadır.
  

Konuyla ilgili odanızca gerekli duyarlılığın gösterileceği inancıyla, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreter