Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu

1414-2006
07.09.2006

 

TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA

Tıp eğitiminin tüm aşamalarına katılmak ve katkı sunmak için çalışan Türk Tabipleri Birliği, 1997 yılından beri “Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu”nu yayınlamaktadır.  Bu raporların tıp eğitimimizin niteliğini artırmakta önemli araçlar olduğuna, hem varolan duruma altyapı açısından göz atmayı, hem de yıllar boyu olan değişiklikleri izlemeyi mümkün kılacağını düşünmekteyiz.

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu 2006’dan odanız kütüphanesi için ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreter