Lübnan'a asker gönderme

1380-2006
01.09.2006

                TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

                Bilindiği gibi AKP Hükümeti Lübnan’a asker gönderme kararı almış ve bu kararı onaylatmak için TBMM’ni 5 Eylül 2006 Salı günü toplantıya çağırmıştır.

                Lübnan’a asker gönderilmemesi talebimizi içeren ve tüm Milletvekillerine Birliğimizce gönderilen “Hekimlerden Milletvekillerine Açık Mektup” ilişiktedir.

                Tabip Odalarımızın da ekteki metni bölge milletvekillerine faks-e mail yoluyla iletmeleri yararlı olacaktır.

                Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

                Saygılarımızla,
                TTB Merkez Konseyi a.
                Dr. Altan Ayaz
                Genel Sekreter

 


 

 

01.09.2006

Hekimlerden Milletvekillerine Açık Mektup

Sayın Milletvekili,


Biz hekimler olarak Lübnan’a insani yardımın askerler eliyle değil, sivil örgütler eliyle yapılması gerektiğine inanıyoruz ve bu göreve talibiz.


Birleşmiş Milletler’in 11 Ağustos 2006 tarihli 1701 sayılı kararı kesin ateşkesi sağlamamaktadır.


Birleşmiş Milletler’in 1701 sayılı kararı insani yardımın asker eliyle yapılmasını öngörmemektedir.


İsrail’in Lübnan’a saldırısı Büyük Ortadoğu Projesi’nin yeni bir adımıdır.


Lübnan’daki çatışmanın tarafı olan ülkelerin çıkarlarını korumak bizim görevimiz değildir.


Yaşamlarını başkalarının acılarını ve ızdıraplarını azaltmaya adamış bir mesleğin uygulayıcıları olarak, bu ülkenin evlatlarını ateşe atmamanızı istiyoruz.


Tarihsel sorumluluğunuzu hatırlatmayı görev biliyoruz.


TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

MERKEZ KONSEYİ