SWOT(GZOR) Analizi

1332-2006
21.08.2006

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

 

            Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin etkinlik alanlarının daha iyi planlanması, önem ve öncelik dengesinin kurularak belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi ve yürütülen çalışmalarda önceliklerin belirlenmesine katkıda bulunması amacıyla hazırlanan “Güçlü Yanlar/Zayıf Yanlar/Olanaklar/Riskler-SWOT(GZOR) Analizi”ne ilişkin form ektedir.

 

            Formun odanız üyesi meslektaşlarımızca doldurularak en geç 5 Eylül 2006 tarihine dek Merkez Konseyi’ne gönderilmesi çalışmalarımıza güç katacaktır.

 

            Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

            Saygılarımızla,
            TTB Merkez Konseyi a.
            Dr.Altan Ayaz
            Genel Sekreter

 

 

2006 Stratejik Planlama - SWOT “GZOR” Analizi-  için tıklayınız...