Aile Hekimliği Pilot Bölge uygulaması

1290/2006
10.08.2006

                TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

                Aile Hekimliği Pilot Bölge uygulaması kapsamında yer alan bazı illerde İl Sağlık Müdürlüklerinin “uyum eğitimine” katılmanın zorunlu olduğu yolundaki görüşleri ile ilgili olarak; Sağlık Bakanlığı’na Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi olarak yönelttiğimiz soruya ilişkin  Bakanlık görüşü ektedir.


                Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.


Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreter

 

file4350.jpg